Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för Lennart Photography därför tar Lennart Photography skyddet av din Integritet på allvar och eftersträvar alltid en hög nivå på datasäkerhet. Här hittar du all information om hur Lennart Photography samlar in och hanterar dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har som kund och hur du nyttjar dina rättigheter. Lennart Photography följer svenska personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Lennart Photography tycker det är viktigt att du förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i hur Lennart Photography behandlar dina personuppgifter. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Lennart Photography.

Lennart Photography får inte samla in annan information som används i andra syften utan medgivande från dig som kund.

1. Vad är en personuppgift?

Uppgifter som kan identifiera en fysisk person klassas som personuppgift.

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • IP-nummer
 • Bilder

1.2 Vad menas med behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

2. Ansvarig för personuppgifterna 

Personuppgiftsansvarig är Lennart Photography, Lennart Olsson, org.nr. 771016-8258, Skolgatan 76D, 831 46 Östersund, +46-(0)73-800 20 25.

3. Insamling av information

Information som Lennart Photography samlar in från dig när vi sluter ett avtal, kontaktar Lennart Photography för frågor och information.

Företaget behandlar personuppgifter för detta ändamål bl.a. för att:Kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ändamålet är bl.a.:Lämplig laglig grundLagringsperiod
 Fakturering / EkonomiFöretagsnamn, adressuppgifterBokföringslagen Personuppgifterna sparas endast så länge som bokföringslagen kräver,(7år) därefter så raderas personuppgifterna eller ett år efter avslutad kundrelation.
 Support / ärendehanteringE-post, telefonnummer, företagsnamnFullgöra uppgifterna enligt avtaletRaderas efter avslutad kundrelation.
TelefoniTelefonnummer, företagsnamn Fullgöra uppgifterna enligt avtaletRaderas efter avslutad kundrelation.
BankinbetalningarFöretagsnamnBanklagstiftningenInformation om dina bankgiroinbetalningar lagras 16 månader bakåt i tiden.

4. Användning av information

Den information Lennart Photography samlar in från dig kan användas för att:

 • Uppfylla kraven enligt bokföringslagen
 • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
 • Tillhandahålla anpassade annonser
 • Förbättra hemsidan
 • Förbättrad support
 • Fullgöra uppgifterna enligt avtalet
 • Kontakta dig via e-post
 • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

5. Säkerhet

Lennart Photography är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att fullgöra uppgifterna enligt avtalet.

6. Utlämnande till tredje part

Lennart Photography säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva Lennart Photography, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Information som Lennart Photography delar till tredje part
FunktionLagrade uppgifterPart
BokföringFöretagsnamn, adressuppgifter.Frilans Finans Sverige AB, Gamla Brogatan 13, 111 20 Stockholm. Organisationsnummer: 556802–1199.
Mitt webbhotell. Vid fakturering och offerter kommer personuppgifter att delas med denna leverantör. Detta för att Lennart Photography ska kunna utföra mina åtagande mot dig som kund.Företagsnamn, adressuppgifter.Inleed AB, Box 269 791 26 Falun. Organisationsnummer: 556931-6788.
BankinbetalningarFöretagsnamnSwedbank AB
BetalningslösningFöretagsnamn, adressuppgifter, e-postadress, personnummerPayson AB

7. Informationsskydd

Lennart Photography vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Lennart Photography använder avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Alla personuppgifter sparas säkert på servrar inom Sverige. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

8. Dina rättigheter

8.1 Begära ut dina uppgifter

Du kan en gång per kalenderår beställa den information som Lennart Photography har sparat om dig.

8.2 Rätten att bli glömd

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Tänk på att det kan finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.

Du har rätt att invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring, automatiserat beslutsfattande och profilering.

Du har rätt att göra invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

8.3 Rätt till rättelse

Du kan när som helst uppdatera och korrigera informationen som Lennart Photography har sparad om dig, skicka i så fall ett mejl till hello@lennartphotography.com.

8.4 Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter överföra till en annan personuppgiftsansvarig.

8.5 Rätten till återkalla samtycke

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

8.6 Rätten att lämna klagomål

Eventuella klagomål i hur Lennart Photography hanterar dina personuppgifter ska lämnas till en tillsynsmyndighet t.ex. Datainspektionen.

9. Avsluta prenumeration

Lennart Photography använder den e-postadress du förser oss med för att fullgöra uppgifterna enligt avtalet, skicka information och uppdateringar som angår din beställning. För att få din e-postadress raderad så kontakta hello@lennartphotography.com.

10. Kakor (”cookies”)

På Lennartphotography.com används kakor (cookies) för att kunna se statistik, se hur många som besöker hemsidan och hur du hittade hit, vilka sidor du besöker och hur du navigerar på webbplatsen. Men du förblir anonym för Lennart Photography.

Lennart Photography använder också kakor för att komma ihåg att du godkänt meddelandet om kakor så du inte behöver klicka bort den varje gång du besöker Lennartphotography.com.

Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Det finns två typer av kakor.

 1. Den ena typen av kaka sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används till exempel för att komma ihåg att du godkände Cookie meddelandet.
 2. Den andra typen kallas sessionskaka (engelska “session cookie”). Under tiden du är inne påen webbsida lagras den temporärt i din dators minne. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information, till exempel e-post eller namn, sparas om dig.

Lennart Photography använder båda typerna av kakor.

Avstå från kakor

Om du inte vill att kakor lagras på din dator kan du gå in i webbläsarens säkerhetsinställningar och ställa in så att webbläsaren inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en hemsida och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan också ställa in så att webbläsaren varnar varje gång en hemsida försöker spara en kaka på din dator.

11.Samtycke

Genom att använda Lennart Photography så godkänner du vår integritetspolicy.

12.Kontakt

Om du har några frågor tveka inte att kontakta Lennart Photography.

Personuppgiftsombud för Lennart Photography:
Lennart Photography
Personuppgiftsombud, Lennart Olsson
Skolgatan 76D
831 46 Östersund
Telefon: +46 (0)73-800 20 25
E-post: hello@lennartphotography.com

Lennart Photography förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy vid behov.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop